4.01.0012 | Slim | Mustard
4.01.0012 | Slim | Mustard
4.01.0012 | Slim | Mustard

4.01.0012 | Slim | Mustard

Regular price $109.00
  • Mustard
  • Slim Fit
  • Regular Waist
  • 5 Pocket
  • Stretch denim
  • 71% cotton, 2% elastane, 27% polyester